...

Wysokowydajny Detektor Metali APEX 500

Zaawansowana technologia wykrywania zanieczyszczeń metalowych obecnych w paczkach i procesach technologicznych

Detektor metali APEX 500 charakteryzuje się niespotykaną dotąd czułością, co pozwala jego użytkownikom wypełniac wymagania przepisów prawnych oraz chronic swoje marki. Nowatorski interfejs użytkownika umożliwia dokonanie szybkiej i optymalnej konfiguracji przy jednoczesnym zminimalizowaniu czynności szkoleniowych, co pozwala ograniczyc przestoje produkcyjne.

Cechy i Zalety

• Niespotykana dotąd czułośc; urządzenie pozwala wykrywac elementy metalowe o średnicy do 20% mniejszej niż w urządzeniach poprzedniej generacji
• Wyjątkowy interfejs bazujący na ikonkach z wielojęzycznymi funkcjami Pomocy i Autokalibracji
• Funkcje Testu Zapewnienia Jakości (QAT) oraz Automatyczna Kontrola Działania (AuditCheck) umożliwiające osiągnięcie dużej sprawności urządzenia
• Epoksydowane wyłożenie otworu detekcyjnego w kolorze błękitnym
• Praca w dwóch zakresach częstotliwości w celu zapewniania elastyczności eksploatacyjnej
• Detektor może zostac wyposażony w system przenośników Thermo zaprojektowanych zgodnie ze specyfikacjami klienta

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0M6NZmHwSrU" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.