...

Cavanna Flowsonic

Cavanna nawiązała współpracę z firmą Herrmann Ultraschalltechnik w celu opracowania Flowsonic, maszyny o poziomym przepływie wyposażonej w technologię zgrzewania ultradźwiękowego w obszarach uszczelnienia podłużnego i poprzecznego.

Podstawą projektu jest model Cavanna Zero 5, wyposażony w poprzeczny zespół uszczelniający „box motion”. Uszczelnianie odbywa się za pośrednictwem mechanicznych, a nie termicznych transferów energii, oferując hermetyczne uszczelnienie nawet w obecności wilgoci lub kurzu. W ten sposób ciepło jest generowane przez tarcie, co powoduje, że narzędzia pozostają chłodne. Nadaje się do pakowania termoczułych produktów, takich jak farmaceutyki, czekoladki i produkty na bazie tłuszczu, lody, produkty mrożone i inne.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xd26hN6Ya3A" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.