Apex 500 Rx

Farmaceutyczne wykrywacze metali APEX 500 Rx to mobilne, wszechstronne i niezawodne rozwiązania dla tabletarek, urządzeń do napełniania kapsułek i odpylaczy. Wyposażone w wielocewkową konstrukcję, dzięki której mogą pochwalić się największą czułością wymaganą w przemyśle farmaceutycznym.  Detektory APEX Rx są również odporne na skutki działania produktu lub zmiany środowiskowe.

Wysokowydajne głowice i systemy do zastosowań przy kontroli tabletek i kapsułek

Systemy Thermo Scientific APEX 500 Rx oferują kompletne, bardzo czułe i sprawdzone rozwiązanie przy produkcji farmaceutycznej i nutraceutycznej.

Cechy i zalety

•             Bardzo wysoka czułość,
•             Kompletny, regulowany, mobilny system
•             Opcja weryfikacji AuditCheck
•             Ekonomiczne rozwiązanie do pracy na linii                        razem z tabletarkami, wypełniaczami kapsułek                  oraz aplikacjami do odpylania
•             Bezpośredni przepływ produktu aby zapobiec                    jego uszkodzeniu
•             Wysoka czułość – wykrywa drobiny metalu o                       wielkości zaledwie 0,3 mm
•             Zwiększona wydajność dzięki przepustowości                    do 500 tys. tabletek lub kapsułek na godzinę
•             Łatwy w użyciu – wyposażony w graficzny                            interfejs (GUI) , który wykorzystuje trwałą,                          wrażliwą na dotyk klawiaturę
•             Pomaga w przestrzeganiu GMP 21 CFR część                       210i211
•             Dostępny jako kompletny system