...

Zaawansowana technologia wykrywania zanieczyszczeń metalowych obecnych w paczkach i procesach technologicznych

Technologia Selectscan umożliwia przetwórcom łatwy sposób na szybkie zidentyfikowanie jednej najlepszej częstotliwości dla aplikacji. Dostosowuje efekt produktu i dostosowuje wyniki, uwzględniając zmiany temperatury i zakłócenia elektromagnetyczne. Jednocześnie dostarcza dokumentację wyników z każdego przebiegu produkcyjnego.

Cechy i Zalety

Wydajność
Dzięki zwiększonej czułości przewyższa wymogi zgodności z globalnymi normami bezpieczeństwa
żywności i kodeksami postępowania sprzedawców detalicznych nawet o 25%.
Wiele zakresów
Wybierz najlepszą częstotliwość dla swojej aplikacji od 50 do 1000 kHz, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia zanieczyszczeń żelaznych, nieżelaznych i stali nierdzewnej.
• Funkcja „Autolearn”
Szybko ustal optymalne ustawienia, aby poprawić wydajność operacyjną. Ekran dotykowy Intuicyjne układy menu ułatwiające obsługę.
• Skanowanie szumów
Unikanie częstotliwości podatnych na zakłócenia elektromagnetyczne ze środowiska zakładu, aby
zoptymalizować wydajność i zwiększyć bezpieczeństwo produktu.
• IP69 K
Stopień ochrony IP69K przy trudnych warunkach wymagających mycia pod wysokim ciśnieniem.

Tradycyjna nauka produktu Sentinel Autolearn
Tylko niezanieczyszczone opakowania. Niezanieczyszczone oraz opakowania z zanieczyszczeniami.
Zdolność wykrywania należy przetestować ręcznie. Pokazuje wyniki i poziom wykrywalności, łatwe przejście do następnej konfiguracji z nowym produktem i testerami.
Czasochłonne dostosowywanie w celu optymalizacji działania produktu z odpowiednim testerem metalu. Trwa kilka minut, parametry wykrywania ustawiane są automatycznie dla każdej częstotliwości.
Wniosek: Tylko doświadczeni użytkownicy mogą osiągnąć optymalny wynik. Wniosek: Łatwy w użyciu dla początkujących, automatyczna konfiguracja: eliminacja fałszywych odrzutów wraz z optymalnym wykrywaniem metali.

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.