...

SENTINEL

Technologia wykrywania metali, na którą wszyscy czekali

Wykrywacz metali Thermo Scientifc Sentinel Multiscan do zastosowań z wymagającymi produktami opakowanymi i w transporcie produktów luzem

Wykrywacz metali Thermo Scientific™ Sentinel™ Multiscan wykorzystuje nową, innowacyjną technologię eliminującą ograniczenia detektorów jedno- i dwuczęstotliwościowych, które mogą przeoczyć zanieczyszczenia metaliczne ukryte w sygnałach produktów. Technologia Multiscan umożliwia skanowanie do pięciu częstotliwości konfigurowanych przez użytkownika z zakresu 50 – 1000 kHz. Pozwala to wykrywać zanieczyszczenia o objętości o 70% mniejszej niż wcześniej stosowane technologie, w tym wykrywacz metali Thermo Scientific APEX 500, co redukuje prawdopodobieństwo przeoczenia niemal do zera. To tak jakby mieć pięć detektorów w jednym. Wysoka elastyczność zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa żywności Różne metale, np. żelazo, stal nierdzewna, mosiądz, aluminium, różnie reagują na pole elektromagnetyczne. Reakcja ta zależy od kształtu, wielkości, orientacji i umiejscowienia przedmiotu. Niewielki sygnał zanieczyszczenia metalicznego może być ukryty w znacznie silniejszym sygnale pochodzącym z produktu mokrego, solonego lub o wysokiej zawartości składników mineralnych. Jeżeli dodać do tego niepożądane zakłócenia elektryczne i drgania, powstaje zagrożenie braku wykrycia metalowych ciał obcych. Detektor Sentinel oferuje całkowicie nowe podejście do tego trudnego problemu. Nie trzeba już wybierać „najlepszej” częstotliwości do danego zastosowania, albo próbować kombinacji dwóch stałych częstotliwości. Zamiast tego można wybrać 1, 2, 3, 4 lub 5 różnych częstotliwości, użyć kreatora do konfiguracji produktu i sprawdzać obecność wszystkich rodzajów zanieczyszczeń, aby określić, które częstotliwości działają najlepiej. Wykrywacz Sentinel natychmiast pokazuje co się dzieje przy każdej częstotliwości – poziomy sygnałów, wykryte obiekty i zmiany kąta fazy. Nie trzeba zgadywać. Jeżeli wydaje się, że tylko jedna częstotliwość przynosi efekty, można ją zmodyfikować i sprawdzić, czy możliwe są jakieś usprawnienia. Jeżeli na jakiejś częstotliwości występują szumy lub nie działa w danym zastosowaniu, można ją wyłączyć. Jest to bardzo proste, szybkie i elastyczne rozwiązanie. Można wykonywać dowolne czynności z dowolnym produktem w dowolnym czasie.

Pytania i odpowiedzi

1) Na czym polega technologia wieloczęstotliwościowa ?
–  Multiscanowe wykrywacze metali spożywczych wykorzystują prawdziwe spektrum częstotliwości wraz z nowym przetwarzaniem sygnału, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo braku wykrycia do wartości bliskiej zeru. Krytyczny punkt kontrolny (CCP) skanuje do pięciu w pełni regulowanych częstotliwości, aby znaleźć typy metalu i rozmiary wcześniej niewykrywalne. To tak jakby mieć do pięciu detektorów metalu na linii produkcyjnej. Zmniejsza prawdopodobieństwo braku wykrycia o wiele rzędów wielkości.

2) Czy wieloczęstotliwościowe detektory metalu są trudniejsze w obsłudze?
– Technologia wieloczęstotliwościowa może być łatwa w użyciu. Wykrywacze metali SENTINEL wykorzystują kreatory, wyświetlacze graficzne i raporty, które pomagają w konfigurowaniu, używaniu i dostosowywaniu wydajności.

3) Ile czasu zajmuje wyświetlenie wyników skanowania?
– Otrzymujesz natychmiastową informację zwrotną. Po uruchomieniu funkcja Multiscan pozwala wyświetlać wszystkie wybrane częstotliwości w czasie rzeczywistym i wyświetlać raport z ostatnich 20 odrzutów.

4) Czy więcej częstotliwości oznacza więcej fałszywych odrzutów?
– Korzystanie z maksymalnie pięciu częstotliwości nie oznacza, że ​​technologia wieloczęstotliwościowa stworzy pięciokrotnie więcej fałszywych odrzutów. Jeśli odkryjesz, że którykolwiek z odrzutów był fałszywy, możesz szybko przejść do kontroli, które fałszywe odrzuty wymagają korekty.

5) Czy technologia wieloczęstotliwościowa sprawdza się z produktami o podwyższonej zawartości wody i soli?
– Efekt produktu” występuje, gdy produkt ma właściwości przewodzące, które wpływają na pole magnetyczne generowane przez wykrywacz metalu. Zwykle występuje w produktach o dużej zawartości soli i wilgoci. Może to stanowić wyzwanie dla bezpieczeństwa żywności. 

Najlepszym sposobem na pokonanie tego wyzwania jest wykorzystanie dodatkowych częstotliwości. Detektory metali , które są wyposażone w technologię wieloczęstotliwościową umożliwiają operatorom wybór zestawu maksymalnie pięciu częstotliwości od 50 kHz do 1000 kHz. Technologia następnie skanuje każdą częstotliwość w bardzo szybkim tempie. Uruchamianie pięciu częstotliwości pomaga zniwelować brak wykrycia do ideału przy dowolnym metalu, który możesz napotkać. Czułość jest zoptymalizowana, ponieważ masz również optymalną częstotliwość dla każdego rodzaju metalu, którego dotyczy problem. Powoduje to, że prawdopodobieństwo wykrycia rośnie wykładniczo.

6) W jaki sposób przebiega kalibracja w technologii wieloczęstotliwościowej?
– Wieloczęstotliwościowy detektor metalu automatycznie równoważy częstotliwości elektrycznie. Chociaż za pierwszym razem zajmuje to kilka minut , ma to duży wpływ na wydajność. Aby zaoszczędzić czas, używane są dane ostatniego salda, chyba że dodano nową częstotliwość. Oprogramowanie prowadzi również proces automatycznej aktualizacji w celu usunięcia ostatecznych błędów spowodowanych bardzo małą nierównowagą. Istnieje nawet ekran diagnostyczny równowagi dla zaawansowanych użytkowników, aby upewnić się, że balans jest prawidłowy i nie ma wewnętrznego problemu z wykrywaczem metalu.

7) Czy technologia wieloczęstotliwościowa zmniejsza prawdopodobieństwo braku wykrycia?
– Każdy system detekcji ma prawdopodobieństwo braku wykrycia. Rodzaj metalu, jego kształt, położenie, efekt produktu itp., Wszystkie są czynnikami wykrywającymi zanieczyszczenie metalem. Załóżmy, że w przeszłości okazało się, że w 1 na 1 milion paczek (1 ppm) nie wykryto zanieczyszczenia. W opakowaniach / sekundę, 16 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, co stanowi brak wykrycia co 3-4 tygodnie. Ten brak może kosztować od tysięcy do milionów złotych. Technologia wieloczęstotliwościowa znacznie zmniejsza tę liczbę, ponieważ technologia sprawia , że jest pięć detektorów metali w jednym obsługujących to samo opakowanie na różnych częstotliwościach.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.