...

Xpert Bulk B 400 , B 600

Prześwietlanie produktów żywnościowych luzem w celu wykrywania ciał obcych 

Systemy prześwietlania do produktów luzem Thermo Scientific™ Xpert™ nadają się do zastosowań, w których nie sprawdzają się inne metody wykrywania zanieczyszczeń. Idealnie nadają się do wykrywania metalu, szkła, kamieni i innych obiektów w produktach żywnościowych transportowanych luzem, np. orzechach, nasionach, owocach lub warzywach. Systemy są dostępne z dwoma różnymi opcjami szerokości w celu optymalizacji przepustowości/kosztów i mogą być dopasowane do danego środowiska produkcyjnego.

Cechy i zalety:
• Wykrywanie różnorodnych ciał obcych w przepływie produktów luzem
• Różne opcje szerokości pasa pozwalają zoptymalizować przepływ, czułość i koszty
• Wielostrumieniowa kontrola/odrzucanie pozwala zminimalizować generowane odpady
• Łatwość czyszczenia i konserwacji
• Wytrzymała konstrukcja: wałki, łożyska, napęd AC i rama/obudowa

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.