...

Seria X-pert : C 400, C 600, C 800

Funkcja wykrywania zanieczyszczeń i kontroli produktów przez prześwietlenie rentgenowskie

System Thermo Scientifc™ Xpert™ umożliwia uzyskanie zgodności z globalnymi wymaganiami HACCP oraz wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa żywności w sprzedaży detalicznej. Oferuje również analizę obrazu do przeprowadzania innych krytycznych działań związanych z kontrolą jakości Jest to efektywna i bardzo wytrzymała platforma umożliwiająca natychmiastową identyfikację problemów i szybkie podejmowanie działań naprawczych.

Cechy i zalety
•Wykrywanie różnorodnych zanieczyszczeń
•Weryfikacja integralności produktów
• Modułowa, solidna, niezawodna konstrukcja
•Wykrywacze o wysokiej rozdzielczości i czułości zapewniają najwyższą wydajność
• Zestaw algorytmów kontroli umożliwiających niezawodne wykrywanie i minimalną liczbę fałszywych odrzutów
•Wysokowydajne źródła promieni rentgenowskich o długim okresie użytkowania
•Na obszarach znajdujących się w pobliżu kontrolowanych produktów zastosowano materiały bezpieczne dla żywności
• Modułowa, wytrzymała konstrukcja mechaniczna poprawia niezawodność i ułatwia serwisowanie
• Różne opcje kąta apertury i mocy promieniowania
•Wbudowana funkcja zdalnego monitorowania w celu szybkiej identyfikacji problemów

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KvSN775sgs0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.