...

Systemy COMBO

Systemy Combo : Połączenie dynamicznej wagi kontrolnej z detektorem metali:

Wykrywacz metali Thermo Scientific ™ Sentinel ™
z technologią multiscan został zaprojektowany w celu osiągnięcia najwyższego poziomu bezpieczeństwa żywności. Aby uzyska kompletny system jakości na końcu linii, można go zintegrować z systemem ważenia kontrolnego Thermo Scientific ™ Versa, jednocześnie łącząc ważne funkcje, takie jak zmiany programu,
alarmy i statystyki odrzucania. Wykrywacz metalu można obsługiwać z panelu przedniego, a także z okna wyświetlanego na ekranie wagi kontrolnej, zapewniając maksymalną elastyczność.

Cechu i zalety
• Detektor zamontowany na ramie wagi kontrolnej,
aby zaoszczędzi miejsce. W celu zwiększenia czułości można również skonfigurować kombinację z wykrywaczem metali Thermo Scientific ™ Sentinel ™ 5000 Multiscan zamontowanym na zewnętrznym przenośniku podającym.
• Dostępne z wagami dynamicznymi Versa 8120, Versa GP oraz Versa Rx.
• Technologia “Multiscan” Multiscan zwiększająca czułość i prawdopodobieństwo wykrycia.
• W standardzie kołnierze redukcji pola elektromagnetycznego zmniejszające długość linii.
• Łatwy w użyciu ekran dotykowy z kreatorami konfiguracji.
• Szczegółowe wyświetlacze graficzne dla zobrazowania statystyk.
• Pełny interfejs detektora metalu i dynamicznej wagi kontrolnej.
• Wszystkie funkcje wagi zaimplementowane w oprogramowaniu.
• Dołączone testery Fe, NFe oraz SS 316 do każdego detektora.

Thermo Scientific™ Sentinel™ 3000 Połączenie z wagą dynamiczną

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.