...

Versa Rx pharma

Unikalna waga kontrolna z zamkniętą obudową i napiętą/luźną taśmą do zastosowania w najtrudniejszych warunkach do ważenia małych/lekkich opakowań

Waga farmaceutyczna Thermo Scientific™ Versa Rx została zaprojektowana tak, aby spełniała normy Dobrej Praktyki Produkcyjnej, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom dokładności i niezawodności. Opcjonalne pakiety do walidacji oraz zgodność z 21 CFR część 11. Zastosowania farmaceutyczne wymagają zachowania najwyższych norm wydajności, higieny i niezawodności. Waga farmaceutyczna Versa Rx jest tutaj doskonałym rozwiązaniem. Waga Versa Rx została opracowana w celu zapewnienia wysokiego poziomu kontroli jakości i spełnia nawet najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące walidacji w produkcji farmaceutycznej.

Cechy i zalety:

 • Elastyczność – saszetki, blistry, kartoniki, butelki plastikowe i szklane, woreczki, małe aerozole
 • Wysoka prędkość produkcji
 • Bardzo wysoka dokładność
 • Łatwa obsługa
 • Łatwa konserwacja
 • Higieniczna konstrukcja
 • Wysoka dokładność przekraczająca ±50 mg dla trzech sigm
 • Przepustowość do 550 opakowań na minutę
 • Opcjonalnie zgodność z 21 CFR część 11
 • Opcjonalne oznakowanie i tabela weryfikacji/danych
 • Oferuje dwa typy systemów przenośnikowych -tradycyjny system z napiętym pasem lub z luźnym pasem
 • Opcjonalne wyrzutniki i systemy weryfikacji
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/iOU4bc4jVpc" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.