...

VERSA RX PHARMA

Versa Rx pharma
Unikalna waga kontrolna z zamkniętą obudową i napiętą/luźną taśmą do zastosowania w najtrudniejszych warunkach do ważenia małych/lekkich opakowań

 Waga farmaceutyczna Thermo Scientific™ Versa Rx została zaprojektowana tak, aby spełniała normy Dobrej Praktyki Produkcyjnej, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom dokładności i niezawodności. Opcjonalne pakiety do walidacji oraz zgodność z 21 CFR część 11. Zastosowania farmaceutyczne wymagają zachowania najwyższych norm wydajności, higieny i niezawodności. Waga farmaceutyczna Versa Rx jest tutaj doskonałym rozwiązaniem. Waga Versa Rx została opracowana w celu zapewnienia wysokiego poziomu kontroli jakości i spełnia nawet najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące walidacji w produkcji farmaceutycznej.

Cechy i zalety
•            Elastyczność – saszetki, blistry, kartoniki, butelki               plastikowe i szklane, woreczki, małe aerozole
•            Wysoka prędkość produkcji
•            Bardzo wysoka dokładność
•            Łatwa obsługa
•            Łatwa konserwacja
•            Higieniczna konstrukcja
•            Wysoka dokładność przekraczająca ±50 mg dla                  trzech sigm
•            Przepustowość do 550 opakowań na minutę
•            Opcjonalnie zgodność z 21 CFR część 11
•            Opcjonalne oznakowanie i tabela                                       weryfikacji/danych

•            Oferuje dwa typy systemów przenośnikowych –                 tradycyjny system z napiętym pasem lub z                         luźnym pasem
•            Opcjonalne wyrzutniki i systemy weryfikacji

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.