...

Zgrzewanie na zimno dla przemysłu czekoladowego

  • maszyna pakująca do pracy ciągłej i pakowania typu „poduszkowego”
  • zaprojektowana do szybkich zmian formatu
  • kombinacja łatwej obsługi, niskich kosztów utrzymania i wysokiej wydajności
  • pełna integracja z liniami procesowymi dzięki dedykowanym systemom podawania
  • specjalne systemy podawania dla produktów farmaceutycznych i medycznych
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xd26hN6Ya3A" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.