...

Cavanna Flowsonic zobacz szczegóły

Zgrzewanie na zimno dla przemysłu czekoladowego maszyna pakująca do pracy ciągłej i pakowania typu „poduszkowego” zaprojektowana do szybkich zmian formatu kombinacja łatwej obsługi, niskich kosztów utrzymania i wysokiej wydajności pełna integracja z liniami...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.