Systemy Anatares Vision

Anatares Vision jest 20 letnią firmą produkującą wizyjne systemy kontroli jakości produktów farmaceutycznych. Od kliku lat Anatares stał się liderem w dziedzinie TRACK&TRACE pod względem osprzętu jak i oprogramowania. Fakty: zainstalowanych 460 modułów serializacyjnych, zainstalowanych 220 w pełni agregujących linii, zainstalowanych 1800 systemów inspekcyjnych, referencje w 37 krajach.
Oprócz TRACK&TRACE, Antares Vision jest liderem także w obszarze INSPEKCJI oraz SMART DATA MANAGEMENT.

TRACK&TRACE
„Rozwiązania pod klucz”
Firma opracowuje moduły do serializacji, systemy agregacji oraz indywidulanie skonfigurowane oprogramowanie przeznaczone do śledzenia i monitorowania produktu.
Najbardziej kompletne i elastyczne rozwiązania z największą na świecie bazą instalacyjną: modułami wielofunkcyjnymi zaprojektowanymi w celu optymalizacji przestrzeni liniowej oraz systemów szeregowych i agregacyjnych zintegrowanych z maszynami pakującymi. Modularna, skalowana architektura oprogramowania kontroluje wszystkie operacje w środowisku produkcyjnym aż do poziomu przechowywania danych.

KONTROLA:
100 % kontroli = najwyższe standardy jakości

Antares oferuje maszyny i systemy kontroli wizyjnej aż do procesu pakowania. Szeroka oferta obejmuje systemy kontroli, maszyny do wykrywania uszkodzeń na powierzchni produktów, integralności opakowania czy poprawności naklejania etykiet.

SMART DATA MANAGEMENT
Od dzisiejszych technologii do jutrzejszych rozwiązań

Antares otwiera nowe obszary analizy danych aby sprostać nowym wyzwaniom w zakresie wydajności i produktywności.
Systemy oprogramowania zarządzające automatyką linii produkcyjnej otworzyły nowe granice w przetwarzaniu i zarządzaniu danymi. Dzięki doświadczeniu we wprowadzaniu rozwiązań działających w głębokiej synergii z procesami produkcyjnymi firma proponuje innowacyjne sposoby zbierania i przetwarzania danych w celu generowania wartości dodanej: od monitorowania wydajności produkcji w czasie rzeczywistym do poprawy wydajności.